APLİKASYON
AplikasyonYapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu
projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri
zemine uygulama işlerine Aplikasyon denir. Aplikasyon, harita veya
planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası
vb. gibi sabit noktalardan yararlanılarak yapılır. Aplikasyon, çoğunlukla prezisyon (hassasiyet) gerektiren çalışmalardır.

Aplikasyon Nasıl Yapılmalıdır?
Her işte talep edilen bir doğruluk vardır, olmalıdır da. Talep edilen doğruluğa göre ölçme yöntemi ve kriterleri seçilir. Aplikasyonda elde edilecek prezisyon ( doğruluk, hassasiyet ), seçilecek ölçme yöntemi ve kriterlere göre değişkenlik arzedebileceği gibi, ilerde büyük zararlara yol açabileceği gözardı edilmemelidir. Bu nedenle önemlidir.
Bir mühendislik hizmetinde tasarlanan geometrinin talep edilen dogruluğu karşılayacak şekilde araziye aktarılması gerekir.

Yatay geometrinin araziye aktarılması işlemi, Konum Aplikasyonu'dur. Konum aplikasyonuna inşaat şantiyelerinde,
en güzel örnek; ‘binaların aplikasyonu’ dur. Bu uygulamanın bir çok yöntemi olmasına rağmen, sıklıkla şantiyelerde
uygulanan yöntem ve olması gereken Harita Mühendislik ölçme yöntemlerinden
bahsedilecektir.
Bilgi Hattı