İMAR PLANI VE UYGULAMASI
İmar Planı ve Uygulamasıİmar Planları, belde halkının emniyet ve sağlığını korumak,
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni sağlamak
amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma, dinlenme
ve ulaşım gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek
imkanlar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için kadastro durumu da işlenmiş

halihazır haritalar üzerine çizilen planlardır.
Bina inşa etmek istediğinizde, ilgili Belediye'ye (İmar Planı dışındaki alanlarda Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri'ne) müracaat ederek Ruhsat almanız gerekir. Ruhsat verilirken, İmar Planı hükümleri uygulanır (çekme mesafeleri, bina yüksekliği vb.).
Bilgi Hattı