MEVZİ İMAR PLANI
Mevzi İmar PlanıMevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni
yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili
idarece belirlenmesi halinde, bu y önetmeliğin plan yapım kurallarına
uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki
plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı

ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.
Bilgi Hattı