PLANKOTE
PlankoteProjelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin
topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.
Plankote Haritası'nın çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m'de bir
detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar ve dahili kayıt üniteli, Bilgisayara veri transferi

mümkün olan Total Station (Elektonik Takeometre) ile yapılır.

Ölçülen verilerin büro değerlendirmesi bilgisayar ortamında , çizimi Plotter ile 1/100, 1/200, 1/500 ve/veya 1/1000 ölçeğinde, aydınger veya polyester altlıklara yapılır ve ayrıca çizim AutoCAD dosya yapısında (DXF veya DWG files) disket olarak teslim edilir.
Bilgi Hattı