DEFORMASYON LÇÜMLERİ
Deformasyon ÖlçümleriDeformasyonların belirlenebilmesi için farklı çalışma grupları
tarafından ortaya konulmuş farklı yaklaşımlar söz konusudur.
Deformasyon analizinde, bloklar rölatif rijit yapı yerdeğiştirmesine ve
dönüklüğe maruz kalabilir ve her bir bloğun şekli ve boyutları değişebilir.
Bu çalışmada, Deformasyon modeli oluşturulurken iteratif ağırlıklı dönüşüm ile
elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. Sonuçta elde edilen hareketlerin, hareket trendleri incelenerek en uygun deformasyon modelleri oluşturulmuş ve incelenmiştir. Oluşturulan deformasyon modelleri istatiksel teste
tabii tutulmuş ve test sonucuna göre en uygun deformasyon modelinin hangisi olabileceğine karar verilmiştir.

Kuvvetlerin etkisi altındaki (yapının kendi ağırlığı yada yüzey kuvvetleri) bir yapı şeklinde ve konumunda değişikliklere maruz kalır. Bu değişimler ya kademeli olarak yada aniden ortaya çıkar. Değişimlerin yorumlanması ve hesaplanması deformasyon
ölçmelerinin temel amacıdır.
Bilgi Hattı