KAMULAŞTIRMA
Kamulaştırmaİdare, imar planları uyarınca kamu kurum ve umumi hizmet
alanlarında kalan veya yol, meydan genişletilmesi veya açılması
veya yapıldığı tarihteki mevzuat hükümlerine uygun mevcut yapıların
yürürlükteki plana göre fazla olan belirli bir kısmının kaldırılması amacıyla
veya kentsel ve kırsal dönüşüm bölgelerinde kalan gayrimenkulleri
değerlendirmek üzere, gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkullerin tamamını yada bir bölümünü kamulaştırabilir. Ancak; bu kamulaştırma işlemleri, kamu yararı ile müstakil bağımsız bölüm konut hakkı büyüklüğüne yeterli hisseler için bu yasadaki Dönüşüm Bölgeleri”ndeki hükümler çerçevesinde bağımsız bölüm verilip verilemeyeceği esaslarına uygun değerlendirme yapıldıktan sonra gerekçeli resmi kararlara dayanmak zorundadır.

Gerekçe :
Yasa taslağında öngörülen dönüşümün kentin eskiyen kısımları yanında kırsal bölgelerde de yapılabileceği anlaşılmaktadır. Bu şekilde düzenlenecek kamulaştırma yetkisi ile idarelerin istedikleri yerleri kamulaştırabilecekleri ve istediklerine de
satabilecekleri durumu oluşmaktadır. Halbuki kentin eskiyen bir yerinde yapılacak dönüşüm ile çok küçük hissenin
varlığı halinde de yapılacak dönüşümlerde kamulaştırma bir anlamda çözüm gibi görülebilir. Ancak müstakil konut
hakkı büyüklüğüne yeten hisselerin amulaştırılması mülksüzleştirme anlamı taşıdığı gibi çok önemli sakıncalı
durumları veya kayırmayı da gündeme getirebilecektir. Ayrıca idarelerin birçok kamu hizmeti varken konut
haklarına herhangi bir kamu hizmeti gerekliliği toplum yararıönceliği olmadan müdahaleci olmaları
günümüzdeki toplumun hizmet paylaşımı öngörülerine de uygun düşmemektedir.

Bilgi Hattı