HAKKIMIZDA
Halihazır Harita YapımıFirmamız, mesleki faaliyetlere altlık oluşturacak yatay ve düşey
kontrol ağlarının oluşturulması, arsa ve arazi ölçmeleri, yeryüzü
hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için
deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, karayolu, demiryolu, köprü,
baraj, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması, uydulardan yararlanarak
konum belirleme ve araç takip sistemleri, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri
yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi, çeşitli çalışmalara
altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal (dijital) ve basılı topoğrafik ve tematik haritaların üretimi, mekansal verilere ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya, görselleştirme çalışmaları ve internet tabanlı sunumları, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar, imar uygulamaları, kadastro çalışmaları, kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi ve ekspertizliği üzerine faaliyet göstermektedir.

1995 yılında faaliyetine başlayan firmamız, yüklendiği işleri başarıyla gerçekleştirmiş ve devam etme konusunda
da emin adımlarla ilerlemektedir
Bilgi Hattı