HALİ HAZIR HARİTA YAPIMI
Halihazır Harita YapımıYürürlükteki harita yapım standartlarına uygun biçimde
orijinal ölçme ve veri toplama çalışmalarına göre üretilen,
mekansal veri ve bilgileri, fiziksel yapıyı, her çeşit donatıyı ve
mevcut kullanım şekillerini gösteren, ekleriyle bir bütün olan sayısal
haritalardır.

Gerekçe :
Her ne amaçla yapılırsa yapılsın mekan ile ilişkili tüm mühendislik projeleri ve özellikle diğer mühendislik haritaları ve planlar için temel altlık olarak ilgili bölgenin/mekanın halihazır durumunu gösteren bir harita kullanılacağı açıktır. Bu türden haritalar, idarelerce doğrudan yapılmakta veya ihale yoluyla yaptırılarak kullanıma sunulmakta olduğundan bu kavramın Kanun hükmü olarak tanımlanması, ülke genelinde hem hukuksal açıdan, hem uygulama hem de bilgi sistemleri kurulması açısından standart sağlayacak böylece kamu yararını koruyacak ve kavram karışıklıklarını önleyecektir.
Bilgi Hattı