YOL PROJELERİ YAPIMI
ToplulaştırmaKAPSAM
MADDE 1-
Toprak koruma ve tarımsal sulama tekniğinin zorunlu
kıldığı arazi toplulaştırması bu tüzük hükümlerine göre yürütülür.TOPLULAŞTIRMA SINIRI
MADDE 3-
Toplulaştırma, köy, belde veya havzanın proje alanındaki tarıma elverişli tüm topraklarında uygulanır.
Bu havzada bir veya birden çok köy veya belde bulunabilir.

TOPLULAŞTIRMA YAPILABİLECEK HALLER
MADDE 4-
Toprak Koruma ve tarımsal sulama tekniğinin arazi toplulaştırmasının zorunlu kıldığı haller şunlardır;
a- a- Parsellerin, tarımsal sulama yöntemlerinin uygulanmasını, toprak koruma önlemlerinin alınmasını
güçleştirecek kadar küçülmüş ya da biçimlerinin bozulmuş veya dağılmış olması,
b- b- Proje alanında topoğrafik durumu, parsel sınırlarına bağlı kalmadan arazi düzenlemesini gerektirmesi.
c- c- Proje alanındaki parsellerden bazılarının yollardan ve kanallardan yararlanmaması,
d- d- Bir sulama veya toprak koruma projesinin gerektirdiği yeni kanal ve yollarla parsellerin parçalanmak
durumunda olması,
Bilgi Hattı